Past Webinars

CUSTOMER SUCCESS MED AI – fra data til indisgt

23 views
Som opfølgning på vores meget succesfulde første webinar om Customer Succes med AI (som du kan se on-demand her: 2021.ai/event/customer-success-med-kunstig-intelligens/) har vi fået en del forespørgsler på hvordan man helt konkret kommer igang med AI. Vi har derfor inviteret vores kollega og Senior Data Scientist, Ahmed, til at vise et projektforløb fra start til slut og adressere nogle af de mest stillede spørgsmål
• Hvor meget data skal man bruge
• Hvordan måler man Churn
• Hvordan integrere man AI ind i CSM

00:00 Introduktion
02:01 En introduktion til AI
05:14 Churn definition
07:50 AI udvikling
17:33 Integration
20:25 Q&A

Add a comment...
Post as (log out)